HROCH Vladimír, ak. mal.  (*1907 - +1966)

* 3. 4. 1907 Praha
+ 21. 9. 1966 Uherské Hradiště

malíř, pedagog

Studia: 1925 – 1932 Akademie výtvarných umění, Praha, Engelmüller Ferdinand

            1925 – 1932 Akademie výtvarných umění, Praha, Nejedlý Otakar

Impresionista s pronikavým smyslem pro syté barvy.

Členem Spolku výtvarných umělců Mánes 1940-1949 (SVU Mánes), Spolku výtvarných umělců Aleš, a Svazu československých výtvarných umělců.

 

Autorské výstavy

1945 Vladimír Hroch: Obrazy, Pošova galerie, Praha

1960 Vladimír Hroch: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)

1978 Vladimír Hroch: Výstava obrazů, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

1981 Vladimír Hroch, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)

1982 Vladimír Hroch: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha

 

Kolektivní výstavy

1943 Umělci národu, Klub přátel umění v Olomouci, výstavní síň, Olomouc

1944 Srpen u Pošů - výběr prací současných malířů, Pošova galerie, Praha

1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1949 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha

1950 Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha

1956 Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Praha

1959 4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha

1960 Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc

1965 Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dom kultúry, Bratislava

1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1969 Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

1979 České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

1983 České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava k 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc

1988 Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha

2006 Vítkovice Industria Art, Galerie Stará radnice, Brno

2006 Vítkovice Industria Art, Galerie Mansarda, Praha

2007 Ostrava ve výtvarném umění, Ostrava (Ostrava-město)