KULINA Sergej, ak. soch. (*1958)

 

Narozen 18.3.1958 v Estonsku. Díky povolání svého otce se rodina často stěhovala. Největší dojmy v autorovi zanechal pětiletý pobyt na Dálném Východě, u pobřeží Japonského moře, kde rodina žila daleko od civilizace, obklopena panenskou krajinou. Právě toto místo, ale také setkávání s různými povahami lidí a poznávání jejich osudů začaly formovat autorovy tvůrčí schopnosti. Umělecké vzdělání autor získal na Střední umělecké škole v Oděse. Po jejím absolvování v roce 1984 studoval na Akademii výtvarných umění v Kyjevě. Své studium na akademii úspěšně ukončil v roce 1991. Ten samý rok vstupuje do Svazu výtvarných umělců Ukrajiny. Od roku 1988 pořádá své autorské výstavy. Ve své tvorbě se zabývá sochařinou, malířstvím a keramikou. V centru jeho zájmu je člověk. Tématem jsou mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému, které jsou vyjádřeny pohybem, nejčastěji ale výrazem jeho očí a tváře. Podle autora jde o jakési  "Dialogy beze slov". Jsou to jak dialogy mezi zobrazenými osobami, tak především vždy dialog obrazu s divákem.

Jeho tvorba je výrazně figurativní. Na jedné straně jsou poromantické postavy dívek zasazených do barevně náladového často nekonkrétního pozadí.

Na straně druhé převažuje forma skládání příběhu nebo skutku formou kompoziční mozaiky částí figur a symbolů.

Mimo malbu vytváří Sergej Kulina také keramické a pískovcové objekty.

Při prohlížení autorových obrazů může člověk lehce nabýt pocitu, že kolem něj plynou staletí. V kompozici, barevnosti i motivech obrazů lze vysledovat ohlasy velkých historických epoch lidstva – od antiky přes gotiku i renesanci. Malíř také často používá náboženská témata, čerpaná z odkazu křesťanství a židovství.

Velká část obrazů Sergeje Kuliny doslova hýří barvami, menší část je založena na dvou základních barevných tónech, nejčastěji na hnědé a zelené, modelované v nejjemnějších odstínech. Nezřídka se u nich setkáváme i s malířskou technikou starých mistrů – s barokním šerosvitem.