MENŠÍK Stanislav  (*1912 - +1970)

* 9. 11. 1912 Svatý Kopeček, Olomouc (Česká republika)
+ 16. 6. 1970 Olomouc (Česká republika)

Studia: Soukromé studium u Alfonse Muchy

„…Stanislav Menšík získal výtvarné vzdělání soukromým studiem u
Alfonse Muchy
, v roce 1938 se stal členem Skupiny moravských výtvarníků v
Olomouci, po válce i členem Svazu čs. výtvarných umělců. V počáteční tvorbě lze
v jeho díle rozpoznat vliv Jana Zrzavého a Otakara Nejedlého. Umělec si však
velmi brzy vytvořil svůj osobitý expresivní způsob malby, který zejména s
ohledem na výraznou tematickou profilaci neměl v českém výtvarném světě
srovnání. Menšíkovy obrazy jsou dodnes výtvarnými skvosty
v mnoha soukromých sbírkách, a to nejen na Olomoucku. “

/autor textu/

Bohumír Kolář

 

Autorské výstavy

1950 Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1950, Dům umění, Olomouc (Olomouc)

1973 Stanislav Menšík: Výbor z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)

1974 Vzpomínka na Stanislava Menšíka, Divadlo hudby OKS, Olomouc (Olomouc)

1977 Stanislav Menšík: Výbor z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)

1980 Stanislav Menšík: Obrazy, Divadlo hudby OKS, Olomouc (Olomouc)

1991 Stanislav Menšík: Výběr z malířského díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)

 

Kolektivní výstavy

1938 Členská výstava skupiny Olomouckých výtvarníků, Klub přátel umění v Olomouci, výstavní síň, Olomouc

1940 Umělci národu, Klub přátel umění v Olomouci, výstavní síň, Olomouc

1943 Umělci národu, Klub přátel umění v Olomouci, výstavní síň, Olomouc

1950 Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1951, Dům umění, Olomouc

1951 Zemědělská práce ve výtvarném umění, Olomouc

1951 Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1951, Dům umění, Olomouc

1960 15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, Dům umění, Olomouc

1971 Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ, Dům umění, Olomouc

1981 Ex libris olomouckých výtvarníků, Památník, Olomouc

1984 Výtvarné umění za mír, Vlastivědné muzeum, Olomouc

1995 Sto let výtvarné kultury Olomoucka 1889 - 1989, Podkroví, Olomouc

1999 … a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc