Splátkový prodej

Při volbě této možnosti zaplatí zájemce o výtvarné dílo první zálohu (obvykle 20% z ceny díla) a poté se sám rozhodne v kolika splátkách bude zaplacen zbytek ceny díla. Výši a frekvenci splátek si kupující určuje sám. Předpokládá se ale, že dílo bude plně zaplaceno do 12ti měsíců od úhrady první akontace (splátky). Po dobu splácení zůstává dílo v depozitáři GALERIE originálů a již není určeno k prodeji. Při každém zaplacení splátky bude kupujícímu vydán doklad o zaplacené částce. Při platbě poslední zálohy musí kupující předložit všechny doklady o zaplacených zálohách, aby mu mohl být vydán doklad o zaplacení díla v prodejní ceně. V případě, že se během doby splácení zájemce rozhodne, že dílo z jakýchkoliv důvodů nezakoupí, bude mu zpět vyplacena suma již zaplacených záloh ponížena o částku rovnající se 2% kupní ceny uměleckého díla (tzv. Storno poplatek).