Zhotovení keramického díla (pro interiér i exteriér)

Při realizaci zakázek spolupracujeme s řadou předních sochařů. Samotné realizaci předchází konzultace s objednavatelem, tak, aby bylo vyhověno jeho záměru. Objednavateli je následně předloženo několik návrhů možného řešení. Při tvorbě těchto návrhů je brán ohled jak na přání objednavatele, tak na tvůrčí schopnosti samotného autora. Vždy je ale brán maximální zřetel na uměleckou stránku díla. Ve smlouvě o dílo jsou určeny jednotlivé termíny (od zpracování návrhů, realizaci, dokončení a předání díla). Zároveň je stanovena cena projektu. K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně, proto má i smlouva o dílo individuální podobu dle dohody zhotovitele na straně jedné a objednavatele na straně druhé.