Sládek Karel

Sládek Karel se narodil 20. října 1952 v Praze.  Je český malíř zaměřující se kromě malby na kresbu, ilustraci, užitou grafiku a plastiku. V letech 1968–1972 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu – obor užitá malba v architektuře, scénografii a propagaci. Poté v letech 1973–1979 pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze – obor "Speciální škola profesora Františka Jiroudka". Mezi roky 1980–1990 působil na malířské katedře AVU jako pedagog ve funkci odborného asistenta. Od roku 1990 se věnuje již pouze volné tvorbě. V jeho tvorbě se odráží současný život a lidi naší doby. Typické pro jeho díla jsou výrazné barvy, které podtrhují silné emoce. 

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu