Zoubek Olbram

Olbram Zoubek se narodil 21.4.1926 v Praze, zemřel 15.6.2017. Žák Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kterou zakončil roku 1952 v ateliéru J. Wagnera. Olbram Zoubek byl český sochař, který se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století. Stal se členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa (v letech 1958-69), roku 1987 Nové skupiny, kde byl od roku 1988 předsedou. Od roku 1991 byl Zoubek rovněž členem obnovené Umělecké besedy. Zoubek je autorem posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně. V letech 1974 až 1989 restauroval jako režimu nepohodlný umělec, který nemohl sám vystavovat, sgrafita na zámku v Litomyšli. Jeho doménou zůstalo sochařství a Zoubkovy typicky protáhlé figury s rozostřeným povrchem lze dnes vidět nejen v soukromých sbírkách, ale i v předních českých institucích a ve veřejném prostoru.

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu