Gross František

František Gross byl český malíř a grafik. Narodil se 19. 4. 1909 v Nové Pace a zemřel 27. 7. 1985 v Praze. Byl členem Skupiny 42 a tvůrčí skupiny Radar. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze u profesora Oldřicha Blažíčka a pražskou Uměleckoprůmyslová škola u profesora Františka Kysely. V autorově díle nacházíme vliv kubismu a konstruktivismu, pracuje se znaky v ploše, používá techniky frotáže a koláže, s poetickými a civilistními motivy. 

Pro informaci o aktuální dostupnosti a ceny díla nás kontaktujte na info@galori.eu