Kulina Sergej

Sergej Kulina se narodil 18.března 1958 v Estonsku. Díky povolání otce se rodina často stěhovala, díky tomu měl poznat mnoho zajímavých míst. Své studium započal na Střední umělecké škole v Oděse. Po jejím absolvování v r.1984, pak začal studovat od roku 1985 na Akademii výtvarných umění v Kyjevě. Ukončil ji úspěšně v roce 1991 svou diplomovou prací " Olypij - malíř ikon ". V centru jeho tvůrčího zájmu je člověk. Tématy jsou mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému, které jsou vyjádřeny pohybem, nejčastěji ale výrazem jeho očí a tváře.

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu