Anderle Jiří

Jiří Anderle je český akademický malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se 14. 9. 1936 v Pavlíkově. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou škola v Praze u profesora Zdeněka Sklenáře. V roce 1961 ukončil studia na Akademii výtvarných umění v Praze, malbu u profesora Antonína Pelce a grafiku u Vladimíra Silovského. Hlavním vyjadřovacím prostředkem je pro Jiřího Anderle lidská figura, grafické cykly. Ve své tvorbě se věnuje figurativním námětům. Jeho díla jsou citově zabarvená, výmluvná a expresivní.  

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu