Wagner Ladislav Maria

Ladislav Maria Wagner se narodil 27. června 1945, Nitra, je český malíř, grafik, básník a spisovatel. Pochází z rodiny jaroměřského rodu malířů, kameníků a sochařů. Na počátku 60. let mu byla tehdejším režimem znemožněna studia, v letech 1963-1967 tedy studoval soukromě v ateliéru G. Bortha. Vedle práce v ateliéru pak sedm let pracoval také jako havíř. V rámci perzekuce byl opakovaně vězněn či nuceně hospitalizován v psychiatrických ústavech. I přes tyto těžkosti se od 70. let 20. století stále intenzivněji zabýval uměleckou tvorbou. Věnuje se experimentální tvorbě.

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu