Dárkové šeky

GALERIE originálů nabízí svým zákazníkům k zakoupení "Dárkové šeky GALERIE originálů" v nominálních hodnotách 500Kč, 1.000Kč a 2.000Kč . Věříme, že naše dárkové šeky ocení především ti z vás, kteří chtějí obdarovat své blízké uměleckým dílem a přejí si volbu konkrétního díla ponechat na obdarovaném. Domníváme se, že se tato forma ideálně hodí jako svatební dar, dar ke kolaudaci nového bydlení, při kolektivním výběru daru, apod.

Podmínky koupě a uplatnění dárkového šeku:

OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 1.1.2010): Dárkový šek GALERIE originálů (dále jen "šek") je vydán na základě obdržení platby provedené v hotovosti či bankovním převodem.

Zakoupení šeku není zdanitelným plněním. Zdanitelným plněním se stává až jeho uplatnění. Šek lze uplatnit při nákupu kteréhokoliv zboží v aktuální nabídce GALERIE originálů. Dárkový poukaz může být uplatněn jednorázovou úhradu, nelze ho využít po částech. Nedoplatek je nutné uhradit v penězích. Bude-li hodnota nakoupeného zboží nižší než hodnota poukazu, přeplatek se nevrací.

Dárkový šek se skládá ze dvou částí. První část obdrží kupující, druhá část zůstává v držení GALERIE originálů. Šek je při prodeji opatřen razítkem GALERIE originálů, podepsán odpovědnou osobou, je na něm uvedena nominální hodnota, datum vystavení a je opatřen unikátním číselným kódem. Jestliže dárkový šek neobsahuje všechny zmíněné atributy, je neplatný. S šekem se nakládá obdobně jako s hotovostí (jde o kreditní dokument). GALERIE originálů neodpovídá za ztracený, odcizený nebo poškozený šek. Šek je přenosný a může jej uplatnit kdokoliv, kdo se šekem při platbě prokáže. Platnost šeku je omezena na jeden rok od data vystavení.

GALERIE originálů si rezervuje právo odmítnout akceptování šeku jakožto platebního instrumentu v případech:

  • kdy existuje důvodné podezření, že dárkový šek mohl být zcizen nebo získán jinou nelegální cestou
  • kdy došlo k závažnému poškození šeku

Jakékoliv pozměňování a padělání šeku je nepřípustné a bude mít za následek neplatnost šeku.

Dárkový šek je možné vrátit do tří kalendářních dnů ode dne zakoupení. V tomto případě je nezbytné, aby byl šek vrácen v uvedené lhůtě přímo na pobočce GALERIE originálů. Hodnota šeku bude vrácena v plné výši. Po uplynutí tohoto období není již možné šek vyměnit za finanční hotovost.

GALERIE originálů si vyhrazuje právo přidat nebo pozměnit tyto podmínky v odůvodněných a nezbytných případech týkajících se bezpečnosti, změn právních nařízeních a jiných právních důvodů. Na tyto případné změny budou zákazníci upozorněni na stránkách galori.eu.

V těchto podmínkách "GALERIE originálů" znamená PAVEL ČEJKA, IČ: 666 28 504 DIČ: CZ7809061887

Zakoupením dárkového šeku souhlasí zákazník s uvedenými obchodními podmínkami pro zakoupení a uplatnění šeku.

Adresa prodejny GALERIE originálů, kde je možné dárkový šek uplatnit:

- HODONÍN, Masarykovo nám. č.6, 695 01 tel.: 518 325 224, 733 544 744