Zezula Oldřich

Oldřich Zezula se narodil 24. 5. 1907 v Ratajích u Kroměříže. Český malíř, výtvarník a středoškolský učitel kreslení. V letech 1927-1929 studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde byl žákem u Oldřicha Blažíčka, prof. J. Folkmana a prof. arch. A. Vávry. Po dvou letech složil přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval jednoletou přípravku u Josefa Loukoty a poté 3 roky všeobecnou školu a další 3 roky mistrovské školy u Jakuba Obrovského. Věnoval hlavně krajinářství. Jeho doménou bylo především rodné Kroměřížsko. Proslavil se svými panoramatickými pohledy na Hanou z vrchu Barbořina, pohledy z kroměřížských parků, z nichž Podzámecká a Květná zahrada jsou spolu se zámkem památkou UNESCO. Jeho okruh zájmů však patřil i rodným Ratajím a oblasti Hané.

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu