Oberthor Karel

Karel Oberthor se narodil 15. 7. 1921 v Praze a zemřel 30. 6. 1996 tamtéž. Vyučil se kamenotiskařem v Průmyslové tiskárně v Praze v letech 1938 - 1940, studoval na Ukrajinské akademii u profesorů I. Kluce, V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, kde v roce 1950 absolvoval čestný rok. Byl členem SČUG Hollar. Věnoval se malbě, volné a drobné grafice a kresbě. Ve své tvorbě zdůrazňoval vše, co souvisí s lidskou tvořivou aktivitou. Věnoval se i jiným tematickým okruhům, dominantní však zůstává motiv koně v nejrůznějších významových souvislostech. 

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu