Liesler Josef

Josef Liesler se narodil 19. září 1912, Vidolice u Kadaně a zemřel 23. srpna 2005 v Praze. Josef Liesler byl český malíř, grafik a ilustrátor. Absolvoval ČVUT, fakultu architektury a pozemního stavitelství, obor kresba (profesoři Cyril Bouda, Oldřich Blažíček, Josef Sejpka). Mezi lety 1938-1941 působil jako člen výtvarné skupiny Sedm v říjnu. V letech 1942-1948 byl členem SVU Mánes, roku 1945 se stal členem SČUG Hollar. V celém jeho díle je patrná výrazná inspirace surrealismem. On sám své dílo označoval jako "fantaskní realitu". Maloval apokalyptické obrazy monster a fantomů, strojů a srostlých lidí, bestií a zrůd, které ohrožují člověka.

Pro aktuální informaci o dostupnosti díla a ceně nás kontaktujte na info@galori.eu