Lešková Eva

Lešková Eva na UPJŠ v Prešove pod vedením významných umělců a akademických malířů. Ve své tvorbě se věnuje malbě, textilní tapisérii a fotografii, ale prezentovala se i sbírkou poezie, která se stala součásti našeho uměleckého života. Věnuje se krajinomalbě, portrétu, figurativní kompozici a přírodním námětům. 

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu