Antonová Alena

Alena Antonová se narodila 16. 12. 1930 v Praze. Je česká malířka a grafička. Vystudovala v letech 1945-48 Státní odbornou školu keramickou v Praze, dále 1948-49 Státní grafickou školu v Praze u prof. Karla Tondla a v letech 1949-55 VŠUP Praha u profesora Emila Filly. Jejím dílem je volná, užitá a drobná grafika, knižní tvorba a ilustrace. Nosnou inspirací zůstává pro Alenu Antonovou Fillův kubizmus.

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu