Roučka Pavel

Pavel Roučka se narodil uprostřed válečných let 2. světové války 20. 6. 1942.  Jako umělec z povolání se od roku 1975 vedle scénografie kresleného filmu věnoval malbě, kresbě a grafice a taky ilustracím.  V letech 1956-1960 studoval Průmyslovou školu geodézie a kartografie v Praze. V letech 1968-1971 se zabýval scénografií a kresleným filmem v Belgii, od roku 1993 působí jako pedagog (Letní akademie ve Frauenau v Německu, Akademie výtvarných umění v Maastrichtu v Belgii. Velmi silným zdrojem inspirace byl vždy pro Pavla Roučku vliv literatury. Kolem roku 1987 objevuje jako zdroj své inspirace pantomimu. Roučka čerpá inspiraci všude kolem sebe a zaobírá se řadou nejrůznějších témat, zejména těch pramenících ze svého vnitřního dialogu. Jedno se však v Roučkově tvorbě nemění: Jeho typická, nakloněná, imaginární, nezaměnitelná figura, ztrácející rovnováhu nebo ji právě nacházející, figura v předklonu, záklonu, mostu, figura schoulená, stojící na hlavě, klečící, létající, neustále na hraně nebo oběma nohama na zemi či v nebi, figura zkoušející svou novou pozici v trpělivém experimentu.

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu