Sedláček Vojtěch

Vojtěch Sedláček se narodil 9. 9. 1892 v Libčanech u Hradce Králové. Malíř, kreslíř a grafik figurálních scén z venkovského života. Byl žákem prof. Preislera a Švabinského na akademii výtvarného umění v Praze. Vojtěch Sedláček zaujímá mezi řadou malířů, kteří ztvárňovali krajinu východních Čech, výjimečné místo. Znal dobře lopotný život na venkově, zvyky, životní radosti a starosti. Jedinečnost jeho děl spočívá ve spojení krajiny s člověkem. Jeho obrazy českého venkova, které zachycují odpočívajícího koně s pluhem, oráče s koňmi, koně s bryčkou nebo s fůrou obilí na žebřiňáku, venkovany, kteří ručně sklízejí úrodu, patří již vlivem mechanizace minulosti.

Pro aktuální informaci o dostupnosti a ceně díla nás kontaktujte na info@galori.eu