Vavrová Katarína - Za záclonou

Akvarel, kvaš, perokresba

43 x 60 cm /malba/

r. 2022

0,00 Kč