Zábranský Vlastimil - Ve snu

Kresba pastelem

20 x 27 cm

r. 2010

0,00 Kč