Prodej na splátky

Při volbě této možnosti zaplatí zájemce o umělecké dílo první zálohu (obvykle 20% z pořizovací ceny díla) a poté se sám rozhodne v kolika splátkách bude zaplacen zbytek ceny. Výši a frekvenci splátek si kupující určuje sám. Předpokládá se ale, že dílo bude plně zaplaceno do 6ti měsíců od úhrady první akontace (splátky). Po dobu splácení zůstává dílo v depozitáři GALERIE originálů a již není určeno k prodeji. Při každém zaplacení splátky bude kupujícímu vydán doklad o zaplacené částce. Při platbě poslední zálohy musí kupující předložit všechny doklady o zaplacených zálohách, aby mu mohl být vydán finální doklad o zaplacení díla v prodejní ceně. V případě, že se během doby splácení zájemce rozhodne, že dílo z jakýchkoliv důvodů nezakoupí, bude mu zpět vyplacena suma již zaplacených záloh, ponížena o částku rovnající se 2% kupní ceny uměleckého díla (tzv. Storno poplatek).

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz týkající se splátkového prodeje, neváhejte nás kontaktovat.